facebook pixel

Operasyonel kiralama kurumsal araç kiralama

İnsan Kaynakları

Türkiye'de operasyonel kiralama sektörünün öncü ve yenilikçi markası olarak; gelişime açık, eğitimli, ilkeli ve yaratıcı takım arkadaşlarına önem veriyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik etkinliklerimiz, staj programlarımız, yeni mezunlar ve deneyimli çalışanlar için alternatif iş olanaklarımızla DRD’li bir kariyerin kapılarını açıyoruz. İnsan kaynağına verdiğimiz önem ile analitik ve pozitif yaklaşıma sahip, katma değeri yüksek, çok boyutlu bakış açısı geliştirebilen, çözüm odaklı, güncel bilgi ve teknolojiyi etkin olarak kullanabilen bir çalışan profiline sahip olmayı amaçlıyor ve çalışanlarımızın gelişimlerini destekleyerek motivasyon ve iş tatminini en üst düzeyde sağlamayı hedefliyoruz.

İşe Alma ve Yerleştirme

DRD İnsan Kaynakları olarak, işe alım sürecimizde mülakat, ölçme & değerlendirme metodları ve referans kontrol yöntemleri kullanılmaktadır. İşe Alım Birimi’mize personel talebinin iletilmesinin ardından, gerek veritabanından gerekse farklı platformlarda yayınlanan ilanlarımız aracılığı ile ulaşılan özgeçmişler değerlendirilip, genel niteliklere uygun olan adaylarla mülakat gerçekleştirilmektedir. Mülakat sırasında kurum değerlerine uyum, bilgi, beceri ve genel nitelikler açısından uygun bulunan adaylar, pozisyonların niteliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları ile test edilmektedir.

Olumlu bulunan adaylar, ilgili pozisyonun birim yöneticileri ile ikinci bir görüşmeye davet edilmekte; takiben referans kontrolü tamamlanarak ilgili adaya iş teklifi gerçekleştirilmektedir.

DRD Performans Değerlendirme Sistemi, çalışanların gelişmesi gereken yönlerinin tespit edilerek eğitimlerle desteklenmesini; aynı şekilde performans bazlı bir kariyer sürecinin takip edilerek tutarlı, adil ve etkili bir kariyer planlamasının yapılmasını sağlamaktadır.

DRD Staj Programı

DRD Staj Programı, başarılı ve potansiyeli yüksek üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlamak ve kariyer yollarında fark yaratabilmek için tasarlanmıştır. Söz konusu program, ileriye yönelik aday kaynağı sağlamayı ve departmanların stajyer ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Meslek Liseli ve Üniversiteli öğrencileri kapsayan DRD Staj Programı, yıl içerisinde 3 dönemden oluşmaktadır. Mart, Temmuz ve Kasım aylarında başlayan programa zorunlu ya da gönüllü olarak staj yapmak isteyen stajyerler başvurabilmektedir. Başvurular, departmanların taleplerine göre değerlendirildikten sonra mülakatlar gerçekleştirilmekte; olumlu değerlendirilen adaylar belirtilen dönemlerin ilk haftalarında stajlarına başlatılmaktadır.

Çalışma Hayatı

Çalışma Saatleri hafta içi 08:00 - 17:45 arasıdır (Bir saat öğle yemeği arası söz konusudur).

İzin Hakları

İzin uygulamalarında İş Kanunu esasları dikkate alınmaktadır.

Yan Haklar

Öğle yemeği ve personel taşıma servisi çalışanlara sağlanan olanaklar arasındadır. İşyeri Hekimi uygulaması bulunmaktadır.

DRD, sürdürülebilir bir büyüme için yüksek katma değer sağlayan, konusunda uzman profesyonellerin çalıştığı, tüm çalışanlarının bir parçası olmaktan gurur duyduğu, Türkiye’nin alanında en çok tercih edilen kurumu olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik uzun yılların deneyim ve çalışmaları kapsamında oluşturulan sistem ve yaklaşımlar, markanın insan kaynağı politikalarına yön vermektedir.

DRD İnsan Kaynakları politikasının temel amacı, kurumsal ve etik değerleri ön planda tutarak; çalışanlarının kişisel ve mesleki yetkinliklerinin gelişimini sağlayan ve aidiyetlik duygusu ile kurum bağlılığı yüksek bir insan kaynağı elde etmek ve bu şekilde faaliyet alanında fark yaratan öncü kimliğini sürdürülebilir kılmaktır.

Ücret Politikası

DRD, performansa dayalı ücretlendirme ve ödüllendirme politikalarıyla, çalışanlarının performans ve verimliliklerini sürdürme arzularını pekiştirmeyi hedeflemektedir.

>DRD Filo Kiralama ücret yönetim sistemi, piyasa ve sektör araştırmaları, Şirket’in mevcut ücret yapısı, ücret politikası, bireysel performans ve iş kademesi parametrelerinden oluşmaktadır. Yapılan düzenli piyasa araştırmaları ile rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulanması hedeflenmektedir. Ücret yönetim sistemine baz oluşturan iş kademeleri, yapılan iş değerlendirmeleri neticesinde belirlenmektedir. İş değerlendirme sürecinde Şirket’in faaliyette bulunduğu her alanda, tüm işlerin kurum hedeflerine ulaşılmasına katkısı ve sorumluluk seviyelerine göre göreceli olarak sıralanmasını sağlayan sistemler kullanılmaktadır.

DRD Performans Yönetimi Sistemi

Marka hedeflerinin, departman hedefleri ile yapılandırılarak bu çerçevede yıllık kişisel hedef ve iş planlarının tanımlandığı DRD Performans Değerlendirme Sistemi, organizasyon, yönetici, üst ve ast çalışanların işbirliği içerisinde hareket etmelerini ve sürekli gelişimini amaçlamaktadır. Bu amaçla kurulan Performans Yönetim Sistemi sayesinde, markanın hedefleriyle paralel oluşturulan iş hedeflerinin kişi bazlı takibi sağlanmakta ve her çalışanın kurum hedeflerine katkısı ölçülebilir hale gelmektedir. Ayrıca iş hedeflerine ulaşmak için “beklenen davranış standartları” olarak ifade edilen yetkinlik gelişimleri de takip edilerek kişisel gelişim ve farkındalık düzeylerinin artması hedeflenmektedir. Performans değerlendirme sürecinde, tüm çalışanların iş performansları, kariyer planları, güçlü ve gelişmeye açık yönleri ve kurumsal değerlere uyumları takip edilmektedir.

Performans yönetim sistemi ile etkin bir hedef yayılımı yapılarak, Şirket hedeflerinin her düzeyde çalışanlara yayılması sağlanmakta; hedefleri gerçekleştirmedeki kişisel katkı ve başarıların ölçülmesi, ödüllendirilmesi, yetkinliklerin belirlenerek ileriye yönelik bireysel gelişimlerin planlanması amaçlanmaktadır.

DRD Performans Değerlendirme Sistemi, çalışanların gelişmesi gereken yönlerinin tespit edilerek eğitimlerle desteklenmesini; aynı şekilde performans bazlı bir kariyer sürecinin takip edilerek tutarlı, adil ve etkili bir kariyer planlamasının yapılmasını sağlamaktadır.

Eğitim ihtiyaçları, Performans Değerlendirme ve Kariyer Planlama verileri doğrultusunda belirlenerek çalışanların kurumsal yetkinlik ve mesleki yeterlilikleri için geliştirici eğitimler düzenli bir şekilde planlanmaktadır. Eğitim Sistemi, DRD’nin “öğrenen organizasyon” olma özelliğinin yanı sıra çalışanların farkındalık, verimlilik, performans ve motivasyonlarının en üst düzeye taşınmasını hedeflemektedir. İç kaynaklı-dış kaynaklı olabilen bu eğitimler yetkinlik, bilgi beceri ve marka eğitimleridir.

DRD Akademi, DRD’nin ticari hedeflerine güçlü temeller üzerinde ulaşması için gerekli olan; profesyonel bilgi birikimi sahibi, müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyacak ve yüksek hizmet standartları sunacak “işini tutku ile yapan” insan kaynağını yetiştirmek için kuruldu.

Sektörün Akademisi sloganıyla ile yola çıkan DRD Akademi hem çalışanlarının kendilerini geliştirmelerini hem de alanında uzman çalışanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

Şirketin ticari faaliyetlerine hizmet veren bir okul ve çalışanlarının kendilerini ve kariyerlerini geliştirdikleri bir merkez olarak konumlandırılan DRD Akademi ile çalışanlara ve müşterilere öncülük edecek bir eğitim sahası kurulması planlanıyor.

www.drdakademi.com

Kariyerin Kontak Noktası!

Siz de, Türkiye’nin operasyonel kiralamadaki öncü markalarından biri olan DRD’ye katılmak, bu büyük ailenin bir parçası olmak ve yepyeni kariyer fırsatlarının kapılarını açmak istiyorsanız kariyer.drd.com.tr web sayfamıza gelin, üye olarak kariyerinize yön verin.

Açık Pozisyonlar

ServicesURL" /> " /> ServicesURL" />