facebook pixel

Operasyonel kiralama kurumsal araç kiralama

Yatırımcı İlişkileri

Aytekin YıldırcıYönetim Kurulu’nun Mesajı

Aytekin Yıldırcı

Güçlü finansal yapısının yanı sıra büyümeye yönelik attığı inovatif adımlarla sektörde öncü rolünü sürdüren DRD, sektörünün ve ülkenin büyüme ortalamasının üzerinde yükseliş göstermektedir.


Şirketlerin, ülke ekonomilerinin önemli birer lokomotifi olduğuna inanıyoruz. Güçlü ve dinamik şirketler, kendi hareketleriyle bir ivme etkisi sağlayarak milli ekonomiye de devinim gücü kazandırmaktadır. Yarım yüzyıla yaklaşan kurumsal tecrübesini son dönemdeki vizyoner adımlarıyla güçlü bir enerjiye dönüştüren DRD de kendi sürdürülebilir büyümesinin sektöre de ivme kazandıracağı bilinciyle hareket etmektedir.

Küresel ekonomideki gelişmeler

2008’den itibaren tüm dünyayı sarsan mortgage krizinden etkilenen gelişmiş ülkelerin krizden çıkma adına attıkları adımlar, bugün artık yavaş yavaş geri çekilirken, o adımların yan etkileri de gelişmekte olan ülkeleri zora sokmaktadır. Fed tarafından 2016’da sadece bir kez yapılan faiz artışı bile pek çok gelişmekte olan ülkenin sermaye hareketlerini ve para birimlerini olumsuz etkilemiştir. ABD Doları Endeksi, tüm dünyada yaklaşık yüzde 3,96 oranında değer kazanarak yılı 102,4 düzeyinde tamamladı. Türkiye ise Meksika’dan sonra bu koşullardan en fazla etkilenen ikinci ülke olmuştur. Türk Lirası, ABD Doları karşısında 2016 yılında yüzde 17 değer kaybı yaşamıştır.

Fed’in faiz artırım çabalarının yanı sıra, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada yaşanan talep daralması ve yavaşlayan ekonomik aktiviteler de Türkiye gibi ihracat odaklı ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Ayrıca Türkiye’nin coğrafi konumunun getirdiği birtakım jeopolitik zorluklar da ülke riskini arttırarak Türk Lirası üzerinde baskı unsuru oluşturmaktadır. Sınırlarımızın yanı başında devam eden savaş halinin Türkiye için oluşturduğu siyasi, ekonomik ve sosyal zorluklar, ülke risk puanını etkileyen unsurlardandır. Tüm bunların yanında 15 Temmuz’da gerçekleşen darbe girişiminin ülkemizde yarattığı etkiler, vatandaşlarımızın sağduyulu hareketleriyle en aza indirgenmiştir.

Bu zorlu ortamda Merkez Bankası’nın (TCMB), Türk Lirasının değer kaybının hızlandığı bir aşamada (24 Kasım 2016 tarihinde) haftalık borç verme faizini (politika faizini) yüzde 7,50’den 8,00’e ve gecelik borç verme faizini de 8,25’den 8,50’ye yükseltmesi, kurun üzerindeki baskıyı o an için azaltmış olsa da yapısal sorunların devam etmesi nedeniyle faiz artırımının etkisi sınırlı kalmıştır. Bu nedenle Türkiye’deki ekonomi aktörlerinin beklentisi, siyasal belirsizliklerin bir an evvel ortadan kaldırılarak yapısal reformların hayata geçirilmesi yönündedir.

Gerek uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin etkileri, gerekse de iç siyasetin getirdikleri ekonominin 2016’da istenen hızda büyümesinin önüne geçmiştir. Dünya Bankası, Türkiye için ekonomik büyümenin 2016 yılında yüzde 2,5, 2017 yılı içinse yüzde 3 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmektedir. Bu oranlar, kuşkusuz Türkiye gibi özellikle son 15 yılda hızlı büyüme rakamlarına alışmış bir ülke ekonomisinin oyuncularını yeterince tatmin etmemektedir. Ülkemizde siyasi süreç gereği pek çok seçimin ardı ardına denk gelmiş olması ekonomik aktivitenin ötelenmesini beraberinde getirmiştir. Ancak bu noktada siyasi erkinin de yönlendirmeleriyle Türk bankalarının, bu zorlu şartlar altında faizleri tüketici lehine indirerek ekonomideki canlılığı artırma çalışmaları kısmi de olsa reel sektöre olumlu yansımıştır.

Tüm bu zorluklara rağmen Türkiye, sahip olduğu ağırlıklı genç nüfusun dinamizmi ve stratejik coğrafi konumunun avantajları sayesinde yukarı yönlü büyüme potansiyelini sürdürme azmiyle yoluna devam etmektedir. Son 8 yılda dünyadaki birçok büyük ekonominin küçüldüğü veya yerinde saydığı zorlu dönemleri -azalan oranla da olsa- büyüme ile atlatan Türkiye ekonomisinin, güçlü şirketlerin açacağı yeni yollar ile daha büyük ivme kazanacağına dair inancımızı koruyoruz.

DRD olarak, önümüzdeki yıllarda bireysel yıllık kiralama iş kolumuzu, toplam ciromuz içinde önemli bir büyüklüğe ulaştırmayı hedefliyoruz.

Hedeflerinin üzerinde büyüyen DRD

Nitekim dünyada ekonomik yavaşlamanın bu derece belirginleştiği ve kırılganlıkların arttığı bir yıl olan 2016’da, DRD olarak sektördeki güçlü konumumuzu koruyarak büyüme ritmimizi aralıksız sürdürdük. Şirket olarak, devam ettirdiğimiz yeni yatırımlarla tüm bu zorlu koşullar altında da hedeflerimizin üzerinde bir performans sergilemeyi başardık. “Türkiye’nin tamamı yerli sermayeli en büyük operasyonel kiralama markası” olarak, operasyonel filo kiralama hizmetlerinin yanı sıra bireylere yönelik yıllık araç kiralama alanında da faaliyetlerimize hız verdik.

2016 yılında araç sayımızı yüzde 18 artı- rarak 33.273 adede ulaştık. Sektör öncüsü olmanın getirdiği sorumlulukla her yıl araç filomuzu ve hizmet ağımızı daha da güçlendirerek hem sektördeki konumumuzu hem de müşteri memnuniyetini arttırmayı bir ilke haline getirdik. 2016 yılı itibarıyla pazar payımızı yüzde 10 seviyesine taşıdık.

DRD olarak, önümüzdeki yıllarda bireysel yıllık kiralama iş kolumuzu, toplam ciromuz içinde önemli bir büyüklüğe ulaştırmayı hedefliyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı ve yüksek kalitede hizmetler sağlamaya yönelik yapılandırılmış teknolojik altyapımız ile 9.007 kurumsal ve bireysel müşteriye hizmet vermekteyiz.

DRD’nin sınırsız müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik fark yaratan hizmetleri ve teknolojik altyapısı sayesinde, geride kalan yılda İngiliz BBC TopGear Dergisi tarafından düzenlenen TopGear Ödülleri’nde ‘2016 Yılının Araç Kiralama Şirketi’ seçilirken, Accenture Dijitalleşme Endeksi değerlendirmesi kapsamında “Türkiye’nin En Dijital Şirketleri” arasında gösterildik ve ‘Dijitalleşmede Sektör Öncüsü Ödülü’ne layık görüldük.

Aynı zamanda 2011 yılından bu yana S&P ve Fitch Ratings gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından kiralama sektöründe notu halka açık ve ulusal düzeyde yatırım yapılabilir tek şirket olma özelliğiyle de yükselen değer olarak dikkat çeken DRD ile hem sektör hem de Türkiye için yeni değerler üretme çabasına yönelik güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemekteyiz.

Bu vesileyle çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza, başarımıza yaptıkları katkılardan ve bize duydukları güvenden ötürü gönülden teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu

İlkay ErsoyGenel Müdür’ün Mesajı

İlkay Ersoy

Son yıllardaki öncü faaliyetlerinin sonucunda güvenilir ve saygın bir marka olarak değerine değer katan DRD Filo Kiralama, sektör hedeflerinin ve müşteri beklentilerinin ötesine geçmeye dönük yenilikçi yaklaşımıyla belirlediği global hedeflere doğru ilerliyor.


Son yıllardaki öncü faaliyetlerinin sonucunda güvenilir ve saygın bir marka olarak değerine değer katan DRD Filo Kiralama, sektör hedeflerinin ve müşteri beklentilerinin ötesine geçmeye dönük yenilikçi yaklaşımıyla belirlediği global hedeflere doğru ilerliyor.

DRD’nin son yıllardaki istikrarlı büyüme çizgisini en iyi özetleyen cümlelerden biri Albert Einstein’ın “Başarılı olmak için değil, değerli olmak için uğraşın” sözü olabilir. DRD olarak bizler, Derindere Grubu’nun uzun yıllara dayanan kurumsal tecrübesini, müşteri beklentileri ile teknolojik gelişmeleri merkeze alan yenilikçi bir vizyonla harmanlayarak sektör liderliğini her alana yaymayı başardık. Bunu elde ederken sadece yıllık veya rakamsal başarılar peşinde olmadık; aynı zamanda uzun vadeli, sürekli kendini yenileyen, sürdürülebilir, şirketin yanı sıra sektör ve tüm paydaşlarımız için yeni “değerler” üretmeye çalıştık.

Koyduğumuz hedeflere adım adım yaklaşırken, planlı olmanın, kullanıcı kolaylığını destekleyen teknolojinin gücünden faydalanmanın ve insan kaynağımızı doğru seçmenin avantajlarını yaşıyoruz. Yolumuzda zaman zaman engeller oluşabileceğinin farkında olarak ilerliyor ve her türlü riski göz önünde bulundururken, bunlar için çözümler geliştirerek büyümeye devam ediyoruz.

Sektör ezberlerini değiştiriyoruz

2008 yılından itibaren DRD olarak değişim sürecini başlatarak o zamana kadar sektörde olmayan bir anlayışıyla şirketimizi ciddi bir dönüşüme tabi tuttuk. 2008’de ilk beşte yer alan müşterilerimiz, o dönemki toplam satışımızın yüzde 72’sini oluşturuyordu ki bu durum sektörde yer alan bizim gibi büyük ölçekli şirketler için de benzerlik göstermekteydi.

Gerçekleştirdiğimiz dönüşümle birlikte hiç girilmeyen pazarlara yöneldik ve ilk etapta, daha küçük filolara sahip ama ciro bazında büyük olan şirketleri hedefledik. Ardından Türkiye genelinde orta ölçekli firmaları da müşteri portföyümüze ekledik. Hizmet sağladığımız sektörleri de genişleterek, her sektörden müşteri portföyüne sahip olduk.

Şirket olarak sektörde fark yarattığımız en önemli adımlardan biri ise bireylere yönelik yıllık kiralama modeli ile oldu. 2015 yılında başladığımız bireysel yıllık kiralama pilot çalışmasında beklentilerimizin üzerinde elde edilen sonuçlar neticesinde bu alana yönelik çok önemli yatırımlar gerçekleştirerek 2017’den itibaren OneCar adıyla büyümeye devam edeceğiz. Müşterilerin online kanallar üzerinden yaptığı başvurulara 1 dakika içinde yanıt verebildiğimiz bu iş alanını daha da büyütmekte kararlıyız. Önümüzdeki beş yıl içinde bireysel yıllık kiralamanın toplam ciromuz içindeki payını yüzde 35-40 seviyesine getirmeyi amaçlıyoruz.

Hem kurumsal filo kiralama hem de bireysel yıllık kiralama tarafında yakaladığımız büyüme performansını sürdürebilmek için Türkiye genelinde dört bölge müdürlüğü ve 24 şubeye yayılmış güçlü bir satış ve hizmet altyapısının yanı sıra gelişmiş dijital altyapımızla da hizmet kalitemizi daha etkin hale getirmekteyiz. Türkiye’ye örnek bir firma olarak, uluslararası standartların dahi ötesinde hizmet kalitemizi artırmaya devam etmekteyiz.

DRD, teknoloji alanında da sektör lideri

Türkiye genelinde yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacak kusursuz hizmet anlayışıyla teknoloji altyapısına sürekli yatırım yapmaktayız. ERP dönüşüm sürecini başarıyla bitirdiğimiz 2016 yılında, yenilikçi yaklaşımın ilk yansımasını gördük: Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı ve Vodafone’un desteği ile hayata geçirilen Accenture Dijitalleşme Endeksi Türkiye tarafından “Türkiye’nin En Dijital Şirketleri” arasında gösterildik ve “Dijitalleşmede Sektör Öncüsü Ödülü”ne layık görüldük.

Gelişen teknolojik imkanların insan hayatını nasıl kolaylaştırdığı ve değiştirdiği ortada… Geleceğe bugünden hazır olmak amacıyla teknolojik altyapımızı güçlendirmeye ve farklı dijital uygulamaları devreye almaya devam ediyoruz.

Müşterilerimizin filolarıyla ilgili her türlü veriye ulaşabilme kolaylığı sunan online raporlama modülümüz Filomatik, müşterilerimizin iş yönetimlerini kolaylaştırarak son derece önemli bir değer ortaya koyuyor.

Araç kullanıcılarına tek tuşla yol yardım hizmetleri sunan DRDrive mobil uygulaması da kapsamı ve fonksiyonelliği ile sektörde bizim getirdiğimiz yeniliklerden biri... IOS ve Android işletim sistemli telefon kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan DRDrive, müşterilerimize arıza ya da kaza gibi acil müdahale gerektiren durumlarda GPS üzerinden aracın konumunu belirleyerek, tek tuşla yardım çağırma kolaylığını sağlıyor.

Şirket olarak, Türkiye geneline yaygın satış ekibimizi daha etkin kılma ve iş verimliliğini artırma amacıyla dünyanın en önemli CRM programı Salesforce uygulamasını kullanırken; müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutabilmek, müşterilerimizin değerlendirmelerini eksiksiz ve doğru alabilmek için de TouchPoint uygulamasını kullanmaktayız.

İnsan kaynağına yönelik güçlü yatırımlar

DRD olarak, sektörün genelinde olduğu gibi fiyat odaklı bir operasyon yaklaşımı yerine inovatif, verimliliğe önem veren ve her türlü yeni fikre açık bir yapıya sahibiz. Şüphesiz böyle bir yapıyı sürdürülebilir kılmak için insan kaynağını sürekli geliştirmek ve çalışanların şirkete, şirketin çalışanlara katacağı sinerjiyi korumak önemli…

En değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu inancıyla sektörde bir örneği daha bulunmayan DRD Akademi‘yi 2016 yılında faaliyete geçirdik. İnsan kaynakları stratejimizde önemli bir yere sahip olan DRD Akademi, çalışanlarımızın uzmanlığıyla ilgili becerilerini geliştirirken, yönetsel niteliklerinin de artmasını sağlamaktadır.

Ayrıca 2015 yılında yöneticilerimiz için başlattığımız ve Koç Üniversitesi ile işbirliği yaptığımız mini MBA programına 2016 yılında da devam ettik. Önümüzdeki yıllarda da kapsamını artırarak yöneticilerimizin bu eğitimleri almasını sağlamaya devam edeceğiz.

Satış sonrasında da müşterimizin yanındayız

DRD olarak, müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutma isteğimiz çerçevesinde, araç kiralama için yapılan başvurudan başlayıp kiralama dönemi sonunda aracın müşteriden teslim alındığı ana kadar geçen süre boyunca kusursuz bir hizmet vermeye çalışmaktayız. Bunun içinde iş yapma süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

2016 yılında satış sonrası hizmetlerde tüm süreçleri yeniden gözden geçirerek hem müşteri memnuniyetini arttıracak hem de iş süreçlerini verimli şekilde hızlandıracak aksiyonlar aldık. Operasyon, hasar, bakım-onarım süreçlerinde tüm aşamaları daha dijital hale getirdik. Tedarikçilerimizden servislere kadar tüm paydaşlarımızı da bu sürecin içine dahil etmeyi başardık.

Yerel liderlikten, global oyunculuk hedefine doğru…

Dünyada ve bölgemizde yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin etkisiyle ülke olarak zorlu bir süreçten geçmekteyiz. DRD olarak tüm bu zorlu koşullara rağmen istediğimiz “organik büyümeyi” sağlıyor ve bunun devamını getirecek yapısal çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz.

Bununla birlikte kâr eden bu yapının yeni yatırımlarla daha geniş bir coğrafyaya yayılması yönündeki çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu çalışmaların başında DRD’nin yurtdışına açılma operasyonunu tamamlayarak uluslararası pazara açılma hedefimiz bulunuyor. Bunun için gerekli araştırmalarımızı ve hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Kaynak çeşitliliğimiz ve güçlü finansal temellerimiz ile hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz

Küresel ekonomideki çalkantılar ve ülkemizi de etkileyen belirsizliklerin neden olduğu ekonomik yavaşlama, bizim uzun vadeli planlarımızda bir değişikliğe gitmemize neden olmuyor. Her zaman altını çizildiğimiz gibi büyük ve köklü bir kuruluş olan DRD, çıktığı bu uzun yolda karşılaşabileceği zorlukları aşarak yoluna devam edebilecek güce sahiptir. Ancak bu duruşumuz, olumsuz senaryolar için önlem almadığımız anlamına gelmiyor. Kurlarda yaşanan sert yükselişten ekonomide artan durgunluğa kadar pek çok simülasyon üzerine çalışarak gerekli önlemlerimizi hazırlıyoruz.

Sektörde yerli sermayeli en büyük oyuncu konumumuz ile, güçlü finansal yapımız sayesinde bu tip çalkantılı dönemlerde büyüme performansımızı sürdürebilmekteyiz.

2016 yılında Türkiye Operasyonel Filo Kiralama sektörü %19,2 büyürken, DRD araç parkını %37 oranında büyüterek, %10 pazar payına ulaştık. Uluslararası iki önemli kredi derecelendirme kuruluşundan “yatırım yapılabilir” notu alabilmemizin önemli bir nedeni de bu güçlü finansal yapımızdır.

DRD’nin Standard&Poor’s ve Fitch Ratings’ten aldığı notlar, hayati önem taşıyan fonlama gücümüzü artırmaktadır. Bu yüksek finansal itibarın getirdiği katma değerle DRD için tahvil piyasaları da her zaman kaynak sağlanacak iyi bir opsiyon olarak durmaktadır.

Sonuç olarak tüm bu plan ve faaliyetlerimizin neticesinde güvenilir ve saygın bir marka olarak değerine değer katan DRD Filo Kiralama, sektör hedeflerinin ve müşteri beklentilerinin ötesine geçmeye dönük yenilikçi yaklaşımıyla bu alanda belirlediği global hedeflere doğru ilerliyor.

2017 yılının şirketimiz ve tüm paydaşlarımız için yeni başarılarla dolu verimli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Geleceğin DRD’sini yaratma hedefiyle çıktığımız yolda, bu istikrarı ve başarıları sürekli kılan çalışanlarımıza, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza en içten şekilde teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

İlkay ERSOY
Genel Müdür

Genel Bilgiler

Ülkemizde 90’lı yıllarda yapılanmaya başlayan filo kiralama sektörüne öncülük eden DRD Filo Kiralama, 1998 yılında 20 araçla başladığı operasyonel filo kiralama iş kolunda 2017 yılı itibariyle 35.000 adedi aşkın aktif araç filosu ve portföyünde yer alan 9.000 kurumsal müşterisi ile en büyük yerli sermayeli marka konumundadır.

İstanbul Kağıthane'de yer alan Genel Müdürlük lokasyonunun yanı sıra Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Antalya, Kocaeli, Trakya ve İstanbul Anadolu Bölge Müdürlükleri yer alan marka, tüm bölgeleri kapsayan 1.400 adetlik servis noktasıyla da yaygın operasyonel ağını desteklemektedir.

Bir Bakışta DRD Filo Kiralama

  • Türkiye’nin en büyük yerli sermayeli operasyonel filo kiralama markası,
  • 35.000 adedi aşkın aktif araç filosu,
  • 9000 adedi aşan kurumsal müşteri portföyü,
  • 1.400 adede varan yaygın servis ağı,
  • Operasyonel Filo Yönetimi’nde ilk ve en büyük satış ağı,
  • Güçlü pazar payı,
  • Standard&Poor’s Rating Services tarafından sektör ortalamalarının üzerinde değerlendirme notu,
  • Her yıl 170 milyon Euro seviyesinde istikrarlı yatırım,
  • Türkiye’nin en büyük 500 firmasını belirlemek amacıyla hazırlanan “Capital 500” ve “Fortune Türkiye 500” listesinde yer alma başarısı,
  • Profesyonel yönetim yapısı ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimi.

Finansal Göstergeler

Son üç yılda düzenli olarak gerçekleştirilen araç yatırımları ve filo değerindeki artışa paralel olarak 2015 yılsonu itibariyle aktif toplamı 1 milyar 900 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Bilanço büyüklüğü içerisinde özkaynaklar toplamı 240 milyon TL’ye ulaşmıştır. İkinci el araç satışları dâhil yıllık cirosu 667 milyon TL’ye ulaşan DRD, Capital ve Fortune değerlendirmelerinde ilk 500 firma arasında yer almıştır.

2015 yılında elde edilen 138 milyon TL tutarındaki faaliyet kârı ile 239 milyon TL tutarındaki vergi öncesi kârın yanı sıra uluslararası kredi derecelendirme sürecinde elde edilen önemli gelişim, DRD’nin finansal gücünün somut göstergeleridir.

Finansal Göstergeler
Belirtilen değerler 2015 Faaliyet Raporu verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Operasyonel Göstergeler

DRD, 2015 yılında da verimli iş süreçlerine imza atarak finansal kârlılığını ve operasyonel verimliliğini daha üst noktalara taşımıştır. DRD, satış ve pazarlama stratejilerini sürdürülebilirlik temeli üzerine inşa etmekte ve hedeflerini gerçekleştirebilmek amacıyla kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak rasyonel rekabet koşulları içerisinde hareket etmektedir.

Şirket, 2015 yılında da büyümesini sürdürmüştür. DRD Filo Kiralama 2015 yılında %24 oranında bir büyüme yakalamıştır. Şirket, bu süreçte portföyüne yeni müşteriler de katmış, müşteri sayısını 3.757’den 4.655’e çıkarmayı başarmıştır. DRD müşteri portföyündeki bu büyüme, verilen kaliteli hizmetin ve müşteri sadakatinin önemli bir göstergesidir.

Operasyonel Göstergeler
Belirtilen değerler 2015 Faaliyet Raporu verileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Özel Durum Açıklamaları

Derindere’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ilettiği özel durum açıklamalarına ve diğer bildirimlere KAP web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde operasyonel kiralama sektörünün öncü markası DRD Filo Kiralama, 2011 yılında Türkiye’de operasyonel kiralama sektöründe sahip olduğu kapsam ile “ilk” olma özelliğini taşıyan faaliyet raporunu yayınlamıştır. Sektörde bu kapsamda yayınlanan söz konusu “ilk” faaliyet raporunun ardından, DRD, her yıl bir önceki yıla ait verileri içeren faaliyet raporunu ilk yarısında yayınlamaya devam ediyor.

Ekinde Price Waterhouse Coopers onaylı mali verileri yer alan DRD Faaliyet Raporu, Şirket’in mali ve operasyonel verilerine ilişkin tüm detaylı açıklamaları şeffaf olarak sunmaktadır. Buna ek olarak, ülkemizde ve Dünya’da operasyonel kiralama sektörüne ilişkin bilgilerin ve TOKKDER önderliğinde TNS Global işbirliği ile ülkemizde operasyonel kiralama sektörünün net olarak ölçümlenebilmesine yönelik gerçekleştirilen ilk kapsamlı rapora ilişkin verilerin de yer aldığı rapor, aynı zamanda “sektörün ve pazarın değerlendirilmesinde önemli bir rehber” görevi de üstlenmektedir.

Genel Bilgiler

Uzun yıllardır bağımsız denetimlerden geçerek finansal kredibilitesini şeffaf şekilde iş ortaklarına sunan DRD, uluslararası alanda faaliyet gösteren derecelendirme kuruluşuları Standard&Poor’s Rating Services ve Fitch Ratings tarafından ülkemizde ulusal düzeyde “yatırım yapılabilir” seviyede değerlendirilen ilk ve en büyük yerli sermayeli operasyonel filo kiralama kuruluşudur.

Standard&Poor’s Rating Services:


Standart &Poors
Uzun Dönem BBB
Görünüm Stabil

Fitch Ratings
Yerel Para Cinsinden BBB-
Görünüm Stabil

Sektör Değerlendirmesi

Türkiye’de operasyonel kiralama sektörünün hacmi, sağlanan ürün ve hizmetlerle ilgili yükselen bilinç düzeyinin yanı sıra farkındalığın ve talebin artmasına paralel olarak ivme kazanmakta, müşteri memnuniyeti ve yüksek teknolojiye uyum seviyesi sektör genelinde giderek artmaktadır. Büyük firmaların yanı sıra KOBİ şirketlerinin de araç ihtiyaçlarını satın alma yerine operasyonel kiralama yoluyla gidermeye başlaması, sektör için yeni gelişim fırsatları açmakta; bu doğrultuda Türkiye’de filo kiralama sektörünün görünümü Standard&Poor’s Rating Services tarafından “pozitif” olarak değerlendirilmektedir.

DRD Filo Kiralama Değerlendirmesi

DRD’nin net işletme sermayesi tutarlarında kaydedilen gelişmenin ve müşteri portföyünün granülerliğinin artış trendinin sürdürülmesinin, Şirketin likidite yönetiminde önemli iyileşmeler sağlaması; bunun yanı sıra net karlılık göstergelerinde sağlanan dikkate değer iyileşme yoluyla sermayeleşme düzeyindeki gelişme ve Şirket varlıklarının finansal yükümlülüklerle fonlanan bölümündeki nisbi azalma da bilanço kompozisyonu içerisinde kalıcı iyileşmeler sağlayarak Kısa ve Uzun Vadeli Ulusal Notlarının artışında etkin rol oynamıştır.

Yoğun rekabet ortamı içerisinde, rasyonel fiyatlama stratejisini sürdürerek satış hacmini arttırmayı başaran DRD’nin, son yıllarda istikrarlı bir büyüme trendi sürecinde bağışıklık yapısı oldukça sağlamlaşmıştır. Sürekli yenilenen filosuyla yerel düzeyde en büyük operasyonel leasing firmalarından biri haline gelmiş olan DRD, istikrarlı gelişimini başarıyla sürdürmektedir.

2008 yılından bu yana zorunlu olmadığı halde her üç ayda bir IFRS standartlarına göre bağımsız denetimlerden geçen DRD, finansal verilerin yanı sıra sektörü doğru analiz edebilmeye yönelik operasyonel göstergelerini de bağımsız denetimlere tabi tutmaktadır.

Ekonomik Gelişmeler

    2015 2014 2013 2012 2011
Türü: 1. Ekonomik Büyüme  
Büyüme Hızı % 4 2,9 4 2,2 8,8
Milli Gelir Milyar $ 720 800 820 790,6 776,4
   
Türü : 2. Enflasyon  
TÜFE % 8,8 8,2 7,4 6,2 10,5
ÜFE % 5,7 6,4 6,9 2,5 13,3
   
Türü : 3. Döviz Kurları  
Dolar (Yılsonu) TL 2,9071 2,3189 2,1343 1,7826 1,8889
Euro (Yılsonu) TL 3,1776 2,8207 2,9365 2,3517 2,4438
   
Türü : 4. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi  
İhracat Milyar $ 143,92 157,8 151,8 152,5 134,9
İthalat Milyar $ 207,061 242,3 251,6 236,5 240,8
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Milyar $ 16,8 12,5 12,9 13,2 16,2
Cari İşlemler Dengesi Milyar $ -32,199 -45,836 -65,7 -47,5 -75,1
Cari İşlemler Dengesi / GSYH % -4,5 -5,7 -5,8 -6 -9,7
TCMB Döviz Rezervleri Milyar $ 92,6 106,3 112 100,3 78,3
   
Türü : 5. Merkezi Yönetim Bütçesi  
Harcamalar Milyar TL 505,9 448,4 407,9 360,5 314,6
Gelirler Milyar TL 483,3 425,8 389,4 331,7 296,8
Bütçe Açığı / GSYH % -1,2 -1,3 -1,2 -2 -1,4
Faiz Dışı Denge Milyar TL 30,4 27,2 31,5 19,6 24,4
Faiz Dışı Denge / GSYH (Bütçe) % 1,6 1,5 2 1,4 1,9
   
Türü : 6. Faizler  
Referans Hazine Bonosu Faizi (Ort.) % 9,7 9,3 7,4 8,4 8,8
Reel Faizler (Ex-ante) % 2,5 2,5 1,3 2 2,4
TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı % 7,5 8,25 4,5 5,5 5,75

Faydalı Linkler

Tahvil ihraç belgesi

Çıkarılmış Tahviller

1

 İhraçcı DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İşlem Gördüğü Borsa BIST
Rule 144A/ Regulation S ISIN Kodu TRSDRND61618
Türü Tahvil
Satış Şekli Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere
Satılan Nominal Tutar 42.000.000 TL
İhraç Fiyatı 1 TL
Vade/ İtfa Tarihi 19 ay (570 gün) - 27.06.2016
İtfa Planı 3 ayda bir değişken faizli, aylık kupon ve %1 oranında kısmi ana para ödemeli
Güncel Kupon Oranı 1,1414%

2

İhraçcı DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İşlem Gördüğü Borsa BIST
Rule 144A/ Regulation S ISIN Kodu TRSDRND41719
Türü Tahvil
Satış Şekli halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere
Satılan Nominal Tutar 35.000.000 TL
İhraç Fiyatı 1 TL
Vade/ İtfa Tarihi 24 Ay ( 728 Gün ) - 06.04.2017
İtfa Planı Değişken faiz 91 günde bir kupon, vade sonunda anapara ödemeli
Güncel Kupon Oranı 3,49%

Finansal Yönetim Birimi

ServicesURL" /> " /> ServicesURL" />