DRD FİLO KİRALAMA
Mükemmellik Yaklaşımı

MÜKEMMELLİK POLİTİKAMIZ
DRD FİLO KİRALAMA olarak tüm paydaşlarımızın desteği ile bu güne kadar sürdürmüş olduğumuz profesyonel ve başarılı çalışmalarımızı “Mükemmellik Yaklaşımı” ile geliştirmek ve bu sonuçların gelecekte de sürdürülebilirliğini sağlamak için;

Hizmet standartlarımızı sürekli iyileştirir, bu kapsamda süreçlerimizi etkinlik ve verimlilik ilkesi ile yönetiriz.

Süreçlerimizi, teknolojik gelişmeler ile optimize ederek yenilenmeyi destekleriz.

Kurumsal risklerimizi periyodik olarak ele alır, önceliklendirir ve gerekli önlem ve kontrolleri uygularız.

Çalışanlarımıza bilgi, beceri, eğitim ve değişim yönünde liderlik ederek, sürekli gelişimini hedefleriz.

Ekip çalışması ve yenilikçiliği esas alarak çalışanlarımızı tanır, takdir eder ve ödüllendiririz.

Sosyal sorumluluk ilkesi ile hareket ederek tüm paydaşlarımıza örnek oluruz.

Hizmetlerimiz kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak için,iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde risklerimizi güvence altına alırız.

Faaliyetlerimiz nedeni ile havaya, suya ve toprağa yönelik oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alır, çevre kirliliği etkenlerini değerlendirir ve en aza indirecek önlemleri alırız.

Bilgi varlığı yaklaşımı ile hareket ederek, bu kapsamdaki riski yönetir, ihlal olaylarını en aza indirgeyerek bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini güvence altına alırız.

Müşterilerimizin geri bildirimlerini adilce, tarafsızca ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak değerlendiririz ve memnuniyeti artırmaya yönelik çözümler sunarız.

Varlıklarımızı ve kaynaklarımızı, yaşam çevrim sürelerini artırarak, etkin ve verimli bir şekilde kullanırız.

Tüm paydaşlarımızın “Kişisel Verilerini”, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak ve ihtiyaç olduğu kadarıyla işleriz, idari ve teknik tedbirleri alırız ve saklama süresi tamamlandığında imha ederiz.

Bu çerçevede etik ve temel değerlerimizle uyumlu olmayı, faaliyetlerimize yönelik standart ve yasal mevzuatlara uygun hizmet sunmayı taahhüt ederiz.

YÖNETİM KURULU

Mekanik bir arıza ile ilgili lütfen Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin!

Periyodik Bakım ile ilgili hizmet alabilmek için lütfen tıklayın!

Takip Et
© 2018 DRD Filo Kiralama, Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası